Mission är kyrkans väsen

I region Svealand vill vi bilda ett regionalt missionsråd.
Kristina Färdeman förbereder. Vill du vara med?

Församlingen och kristen tro har ett ”ärende” till vår värld, att dela vidare det goda budskap vi fått genom Jesus Kristus. Det är kyrkans väsen, en del av vår identitet som kristna. Ett uppdrag och kallelse som vi lever med lokalt, nationellt och internationellt. Att i ord och handling förmedla kärlek,
hopp och tro. Det kallar vi mission.
Nu i jultid stöder vi mission i andra länder och samlar in pengar till internationella insamlingen. Tack för att du är med och stöder! ”Se jag vill bära ditt budskap Herre”. https://equmeniakyrkan.se/geen-gava/internationella-insamlingen/
På olika sätt behöver vi aktualisera missionsfrågorna samt uppmuntra enskilda och församlingar till förnyat engagemang för mission.

Region Svealand har därför gett Kristina Färdeman, en av Equmeniakyrkans Missionsambassadörer, i uppdrag att skapa ett regionalt missionsråd.
Den gruppen är tänkt att lyfta fram missionsfrågorna i vår region och bli en resurs i församlingarnas missionsengagemang. Målet är att gruppen ska bestå av människor i olika åldrar med olika erfarenheter. Om den gruppen skulle passa dig så hör av dig till Kristina Färdeman 070-316 95 64