Mot en ljusare framtid

Inom Vitryska Baptistunionen finns det flera barmhärtighetssystrar och -bröder som utför ett mycket viktigt och varierande arbete runt om i landet bland människor i utsatta situationer. Många gånger är systrarnas och brödernas arbete kyrkornas enda möjlighet att komma in på barnhem och fängelser och därmed genom ord och handling kunna visa på bibelns budskap.

Under några dagar i oktober 2018 var vi en grupp på åtta personer från Sverige som besökte Vitryssland för att få se delar av det sociala arbetet inom Baptistunionen. Andra dagen under vårt besök i landet träffade vi Valentina. Hon är ambulanssjukvårdare till yrket och barmhärtighetssyster (kyrkans socialarbetare) på fritiden. Som barmhärtighetssyster åker Valentina till LTP varannan lördag. LTP är ett kvinnofängelse för missbrukare som ligger en liten bit utanför staden där hon bor. Här finns uppemot 600 kvinnor från hela landet intagna, kvinnor som inte har kommit hit av egen fri vilja. Här måste de stanna under ett år och sedan är de fria att åka hem, hem till sin gamla vardag och sina gamla vänner. Risken att återgå i missbruket är väldigt stor.

När Valentina och hennes medarbetare kommer hit samlar de en stadig grupp på 35 personer, ibland så många som 60, för att samtala och be. Ibland har de med sig en kör från någon församling i närheten. Dessa möten ger kvinnorna en paus från vardagens tristess, något att se fram emot. Valentina och den lokala baptistförsamling som hon tillhör har en önskan om att kunna hjälpa kvinnorna även efter att de lämnar fängelset så att de inte ska hamna i missbruk igen. Nu kanske deras önskan blir verklighet! I början av november kommer en kvinna att släppas fri från LTP. Hon kommer då att erbjudas att flytta in till stan för att få hjälp att skapa ett nytt liv där. Församlingen har inte råd att hyra en egen lägenhet till henne så hon kommer att få bo hemma hos Valentina och hos en annan kvinna i församlingen. Det här är en början och vi hoppas och ber att det ska gå bra.

Barmhärtighetssystrar och -bröder
Inom Vitryska Baptistunionen finns det flera barmhärtighetssystrar och -bröder som utför ett mycket viktigt och varierande arbete runt om i landet bland människor i utsatta situationer. De arbetar med föräldralösa barn på barnhem eller i familjehem, unga mammor, vuxna och barn med olika funktionshinder, bland fängelseinterner, med rehabilitering av alkohol- och drogmissbrukare m.m. Många gånger är systrarnas och brödernas arbete kyrkornas enda möjlighet att komma in på barnhem och fängelser och därmed genom ord och handling kunna visa på bibelns budskap.

Vitryska Baptistunionen och de privatpersoner som vi träffade under resan hälsar och tackar så mycket för all hjälp och stöd som de får från Sverige. Det betyder oerhört mycket.

Vill du vara med och stödja arbetet inom Vitryska Baptistunionen? Ge en gåva till Equmeniakyrkans internationella mission pg. 90 03 28-6 eller swish 900 32 86. Märk ”Vitryssland. Tack!

Malin Akervall