Mötesplats om internationell mission: Digitalt

Världskarta

Under hösten har vi digitala samlingar med introduktion av det material som är underlag för hösten samtal i församlingarna kring Equmeniakyrkans internationella mission.

Hur skall vi tänka strategiskt kring vårt internationella arbete framöver?
Hur tar vi vara på och stärker engagemanget?

En viktig bakgrund är den genomlysning som kyrkostyrelsen tog initiativ till under våren.

Läs mer och delta