Något så grundläggande som människors lika värde

Emil Mattson, skriver att det är dags att kristenheten tar fajten mot främlingsfientlighet och antiziganism. Något som Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson ställer sig bakom.

Emil Mattson, direktor för Göteborgs räddningsmission skriver i en debattartikel i Dagen om att det är dags att kristenheten tar fajten mot främlingsfientlighet och antiziganism. En viktig uppmaning som Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson ställer sig bakom.
–  Ojämlikheterna i samhället har blivit synligare, ett tydligt exempel är alla EU-migranter som många av oss möter dagligen på våra gator.
Här både kan och ska vi som kyrka bli bättre på att lyfta orättvisorna, för det handlar om något så grundläggande som människors lika värde. Den här texten tar upp vårt ansvar som kristna, och att vi behöver visa konkret medmänsklighet, säger Lasse Svensson.

Läs artikeln i Dagen här