Närområdesträffar 2023

Under vinter/vår 2023 kommer Närområdesträffarna att utvecklas och bli närområdes veckor, med flera tillfällen att dela angelägna ämnen med varandra!

Förutom närområdesträffarna om bland annat Färdplanen blir det temakvällar med fokus på klimatnödläge och spiritualitet (andlighet och heliga vanor).  Det kommer även finnas möjlighet att delta i en kortare söndagsretreat samt medverkan av regionens personal i vissa gudstjänster.

Till dessa samlingar hälsas alla i våra församlingar välkomna, inte bara utsedda representanter!

Samlingarna kommer vara i olika församlingar. Hoppas några från er församling kan delta i de olika träffarna för att så kunna dela erfarenheter och nya kunskaper på hemmaplan.

Närområdesträff ”I sin tid”

Önskvärt att alla församlingar i Närområdet är företrädda, helst med förtroendevalda såsom ordförande eller styrelseledamöter. Därutöver är alla välkomna! Vi talar om frågor som är angelägna för våra församlingar utifrån Färdplan. Rapport från Regionrådet. Regionens personal leder samtalen. Enkel smörgåsservering.

Tematräff

I varje Närområde inbjuds också under respektive vecka till en Tematräff då vi fördjupar oss i två olika teman (som återfinns i Equmeniakyrkans Verksamhetsplan), Klimatnödläge samt Spiritualitet (andlighet och heliga vanor). Det kan med fördel vara andra personer från församlingen som deltar denna kväll än de som varit på Närområdesträffen. Gärna personer med särskilt engagemang i något av dessa teman. Regionens personal leder kvällen och i vissa fall med inbjuden gäst. Enkel smörgåsservering.

Gudstjänst

I varje Närområde deltar någon från regionens arbetslag i en församlings ordinarie söndagsgudstjänst. De som så önskar kan förstås sammanlysa. Men mest handlar det om att förmedla vad som skett under veckans olika Närområdes-träffar och att ytterligare stärka samhörighet och vårt ömsesidiga beroende av varandra. I vissa fall är det en söndagsförmiddag och i vissa fall söndagskväll. En söndagsretreat erbjuds under varje närområdesvecka där möjlighet finns.

Medarbetarsamlingar

Medarbetarsamlingar sker kontinuerligt i våra närområden. Men under denna period kommer i vissa Närområden en Medarbetarsamling hållas under just denna vecka. Så kan de olika frågor som tas upp också bearbetas av medarbetarna. Dessa samlingar sker på dagtid i någon av Närområdets församlingar.

Program

Vecka 7 – Sörmland

14 februari 18.30Närområdesträff ”I sin tid” – Munkhagskyrkan, Mariefred
15 februari 18.30Tematräff – ”Klimatnödläge” och ”Spiritualitet (andlighet och heliga vanor)” – S:t Eskilskyrkan Eskilstuna
16 februari 9.30Medarbetarsamling
19 februariGudstjänst – Mariakyrkan Katrineholm

Vecka 8 Värmland, västra och norra

21 februari 18.30Närområdesträff ”I sin tid” – Årjäng
23 februari 18.30Tematräff – ”Klimatnödläge” och ”Spiritualitet (andlighet och heliga vanor)” – Arvika
26 februariGudstjänst – Torsby

Vecka 9 Örebro län

26 februari 18.00Temagudstjänst om Klimat och miljö med Lena Bergström – Betlehemskyrkan Örebro
27 februari 15.00Tematräff – ”Klimatnödläge”. Tillsammans med församlingens Klimatgrupp och evangelist Lena Bergström. – Betlehemskyrkan Örebro
28 februari 18.30 Närområdesträff ”I sin tid” – Betania Örebro. (Välkomna 18.00 för Vesper, bön i kyrksalen).  
5 mars
10.00
Gudstjänst – Hallsberg
5 mars 18.00Gudstjänst Närkes Kil

Vecka 10 Västmanland

7 mars 18.30Närområdesträff ”I sin tid” – Café Mosaik Västerås 
8 mars 18.30Tematräff – ”Klimatnödläge” och ”Spiritualitet (andlighet och heliga vanor)”. Munktorp (prel)
12 marsGudstjänst Kungsör

Vecka 12 Värmland, centrala och östra

21 mars 18.30Närområdesträff ”I sin tid” – Broängskyrkan Kristinehamn
22 mars 18.30Tematräff – ”Klimatnödläge” och ”Spiritualitet (andlighet och heliga vanor)”. Tingvallakyrkan Karlstad
26 marsGudstjänst Fagerås