Nästa steg 27 mars / 4 april

Välkommen till en kväll om församlingen! Vi är många som drömmer om att fler människor ska komma till tro och dela gemenskapen i den församling vi tillhör. Det kan vara svårt att veta vad som är NÄSTA STEG för att det ska hända.

På den här samlingen vill vi dela tankar och erfarenheter om hur vi delar tro och liv med människor i vår tid. Vi vill samlas för att inspirera varandra till nya steg och lyssna till inspirerande exempel.

https://equmeniakyrkan.se/kalender/nasta-steg/