Nätverk för fred och hållbarhet

Publicerat 

– en idé för din region?

Fred och hållbarhetsfrågor är framtidsfrågor och kyrkorna har en viktig roll i att medvetandegöra och ge tips om vad man kan göra för att leva hållbart och påverka för fred på alla nivåer i samhället. Equmeniakyrkan har genom sin freds- och hållbarhetspolicy fokus på dessa frågor och kyrkokonferensen 2014 var tydlig med hur viktigt detta är för vår kyrka och samtid.

Nyligen samlades representanter för ett antal församlingar i Stockholm för att samtala om hur man vill samverka för att dela erfarenheter, idéer och tillsammans påverka beslutsfattare och allmänhet. Det handlar alltså om det bredare begreppet som Kyrkornas Världsråd beskriver med fyra områden, nämligen fred i samhället, fred med skapelsen, fred mellan folken och fred på marknaden. Många förslag lyftes fram och ett nätverk skapades. Kanske kan det vara en idé också i din region samlas på detta sätt!?

Ett nätverk/kontaktpersoner i regionerna som kan vara kanal för information och erfarenhetsutbyte vore en stor tillgång i arbetet med att konkretisera policyn i våra församlingar. Hör gärna av dig om du vet någon som kan vara kontaktperson i din församling/region för dessa frågor.

Mer information
Gunilla Ikponmwosa
08-580 031 82

Els-Marie Carlbäcker
08-580 031 50