Norra Thailand då och nu

Publicerat 

År 1981 besökte vi Chiang Mai och missionärsfamiljen Hovemyr för första gången. Redan under deras språkträning möttes vi i Bangkok 1976, det år som vi räknar som startåret för Baptistsamfundets missionssamverkan med Thailand Karen Baptist Convention (TKBC).

För alla oss som passerat 60 kan ett trettiotal år tyckas vara en kort tid, men mycket har hänt både i Sverige och i karenernas Thailand. (Beträffande Burma kan man däremot med sorg i hjärtat fråga sig om det skett någon utveckling överhuvudtaget).

Året 1981 hade Anders Hovemyr ganska nyligen döpt den första kristna pwokarenen i Mae Sariang-området. Det var då inte möjligt att ringa till våra missionärer ens från Bangkok till Chiang Mai, utan telegram var snabbaste sättet att kommunicera. 30 år senare har det ordet börjat falla i glömska. Vår resa -81 planerades dock via expressbrev som vidarebefordrades ungefär lika snabbt och bekvämt som idag.

I den by där de första döptes, Katukee finns idag en församling med ca 90 döpta medlemmar och flera utposter i området. Tillsammans utgör 11 församlingar numera Bethlehem-distriktet av TKBC, och deras egna evangelister söker sig söderut till nya områden där de kristna karenerna behöver stöd att växa i tro och förenas i ett större nätverk.

Kanske någon av er som läser detta besökt Katukee på de missionsresor som anordnats på sistone? I början av 80-talet, då Ewa följde våra missionärer och sjukvårdsteam till några av byarna i Mae Sariang/Sop Moeiområdet, låg de mycket långt bort från allfarvägarna. Nu har skolor och sjukvård förbättrats åtminstone i kommuncentra på landsbygden och människors behov av utveckling har förändrats något.

Nu behöver man kanske förbättra sitt jordbruk, gärna skaffa sig en sidoinkomst, lära sig hantera pengar och spara och inte minst viktigt: Man behöver ID-handlingar av olika slag för att få del av sina rättigheter i samhället. Som minoritetsfolk med egen kultur och språk blir detta extra knepigt.  I dessa sammanhang har vi ännu en uppgift att bistå.

Många frivilligorganisationer har arbetat länge i dessa områden, men en ny trend är att de börjat samarbeta aktivt i nätverk både för erfarenhetsutbyte och gemensam finansiering. Flera av våra projekt deltar i detta och vi hoppas att andra följer efter till gagn för utvecklingen hos bergsfolken.

Det har varit en stor förmån för oss att få följa denna förändringsprocess, ibland från Sverige och ibland på plats här hos karenerna.

Ingvar och Ewa Skeppstedt