Ny medarbetare på Equmeniakyrkan Region Öst!

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren har precis inlett sitt arbete som samordnare för församlingsgrundande initiativ i Equmeniakyrkan Region Öst.

Vem är Rickard Lundgren?

Under min uppväxt hade pappa pastorstjänster på fyra orter i Kalmar-Östergötlands läns distrikt av Missionskyrkan. Så regionen känns som ”hemma” för mig. Jag utbildade mig till elektriker, men blev på -90 talets början engagerad i mission i Östeuropa och anställdes som evangelist i Boxholm och Sommen. 1993 flyttade jag och min hustru Karin till Norge och arbetade där med världsmission i 8 år. Därefter kom vi tillbaka till Sverige med våra två första barn och flyttade till Katrineholm, där vi startade missionsorganisationen Gå ut mission. Strax därefter föddes också vår guldklimp Lukas, med särskilda behov. De senaste 15 åren har jag arbetat med olika församlingsgrundande tjänster i Linköping, Söderköping, Norrköping och fyra andra orter i Sverige.  

Vad kommer du arbeta med i Region Öst?

Som Samordnare för församlingsgrundande initiativ. Detta har jag innan även arbetat med i både Region Väst och Region Svealand, så jag fortsätter även som samordnare i dessa regioner, men det är i den här regionen som jag nu finns med tillsammans med den Pionjärgrupp som regionen redan har och driver frågor om pionjära satsningar.

Hur ser dina drömmar ut för framtiden?

Under 2000 talets första 20 år har Sveriges olika frikyrkosamfund gjort många insatser och satsningar för att bilda nya församlingar i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. Samtidigt har en avfolkning skett där många unga har flyttat från Kalmar och Östergötland till just de tre storstadsområdena. Detta har gjort att många av våra etablerade församlingar har minskat och åldrats. Att plantera nya församlingar är en angelägenhet och ett initiativ för våra etablerade församlingar, som genom det på nytt får samla mod för att lyda vår mästare Jesus Kristi befallning och förkunna evangelium för dem som ännu inte har hört. Min dröm är att varje stad i Region Öst ska ha friska växande församlingar som är med och skapar förutsättningar för många nya församlingar!

Vi hälsar Rickard varmt välkommen till Region Öst och önskar Guds välsignelse i det viktiga arbetet!