Ny trio föreslås som kyrkoledare

Under sitt sammanträde den gångna helgen har kyrkostyrelsen enhälligt beslutat att föreslå tre kandidater till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Till kyrkoledare föreslås Lasse Svensson, och till biträdande kyrkoledare föreslås Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Beslutet fattas av församlingarnas representanter på Kyrkokonferensen i Malmö den 21–23 maj.

Lasse Svensson
Lasse Svensson
Foto: Equmeniakyrkan

Lasse Svensson har varit kyrkoledare för Equmeniakyrkan sedan 2012 och har kyrkostyrelsens fulla förtroende att fortsätta leda kyrkan framåt. Olle Alkholm och Sofia Camnerin har valt att inte stå till förfogande ytterligare en mandatperiod. Karin Wiborn är generalsekreterare för Sveriges kristna råd och Joakim Hagerius arbetar som opinionsredaktör på tidningen Dagen. Det var med stor glädje som kyrkostyrelsen vid sitt möte i Alvik i helgen beslutade att föreslå de tre kandidaterna. Alla tre är ordinerade pastorer i Equmeniakyrkan.

– Det har varit en gedigen process där vi landat i ett gemensamt beslut som vi känner oss trygga med, säger Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande. Det känns väldigt bra att gå fram med dessa tre som vi menar är både individuellt mycket kompetenta men också har alla förutsättningar att utgöra ett mycket bra gemensamt ledarskap.

Karin Wiborn
Karin Wiborn
Foto: Sveriges kristna råd

Efter att Equmeniakyrkans församlingar kunnat nominera kandidater har en beredningsgrupp inom kyrkostyrelsen lett processen att ta fram kravprofil, intervjua kandidater och bearbeta frågan. Beredningsgruppen har letts av Kerstin Torkelsson Enlund som säger såhär om den trio som nu föreslås:

– Kallelse, erfarenheter, kunnande, kompetens och personligheter kompletterar varandra väl i detta förslag och tillsammans kommer de att kunna möta de utmaningar och behov kyrkan står inför.

Lasse Svensson föreslås nu väljas för sin tredje mandatperiod som kyrkoledare.

Joakim Hagerius
Joakim Hagerius
Foto: Natanael Gindemo

– Jag känner mig väldigt glad men också ödmjuk inför styrelsens nominering till fortsatt uppdrag som kyrkoledare, säger Lasse. De åtta år jag fått tjäna i rollen hittills har varit spännande och viktiga. Nu är vi redo att ta nya steg framåt på den inslagna vägen. Tillsammans som kyrka. Det skulle vara väldigt spännande och utmanande att få vara med och leda i en ny konstellation med erfarna och kompetenta ledare.

Karin Wiborn har en gedigen erfarenhet av såväl församlingsarbete som ekumeniskt arbete på nationell och internationell nivå.

– Jag är glad för förtroendet och förväntansfull inför uppdraget, säger Karin. Om Equmeniakyrkans församlingar ger oss förtroende som kyrkoledning är jag beredd att bidra med det jag har och är. Jag är förtjust över att få ingå i ett gemensamt ledarskap och kommer bära med mig mitt ekumeniska hjärta. Jag ser fram emot att stå i tjänst för Equmeniakyrkan och dess församlingar.

Joakim Hagerius har lång erfarenhet av församlingsutveckling. Han var föreståndare och pastor i Saronkyrkan i Göteborg mellan 2001-2018 och har sin pastorsbakgrund i Missionskyrkan.

– Det är med tacksamhet och ödmjukhet som jag har tagit emot kyrkostyrelsens besked och förtroende, säger Joakim. Inför uppdraget som biträdande kyrkoledare känner jag stor glädje och inspiration. Min förhoppning är att den erfarenhet som jag har samlat på mig kan få vara med och bidra till kyrkans liv och utveckling.