Ny verksamhetschef på Sociala Missionen

Sociala Missionens nya verksamhetschef från hösten blir Elaine Lindblom. Elaine är sedan många år rektor för Karlskoga Folkhögskola, en av Equmeniakyrkans skolor. Hon har tidigare arbetat som både skolpastor och fängelsepastor i Baptistsamfundet och har också haft politiska förtroendeuppdrag. 

Varmt välkommen till det nya och viktiga uppdraget, Elaine! Vi ser fram emot att tillsammans med dig och övrig erfaren personal fördjupa den nära samverkan mellan Sociala Missionen och våra församlingar. Ni är och kommer vara en viktig resurs och inspirationskälla för det diakonala arbetet i vår region. 

Jenny Dobers