Nya möjligheter att söka bidrag för arbete med asylsökande

Publicerat 

Nu är det möjligt att söka mera bidrag hos Länsstyrelserna för arbete med asylsökande, tidiga insatser för asylsökande, TIA.

Från 1 febr 2018 utlyses 150 miljoner kr som fördelas till de olika Länsstyrelserna. Ytterligare medel kommer att finns budgeterade för 2019 – 2020 men minskar för varje år.
Vi uppmanar er församlingar att söka enskilt, tillsammans med flera församlingar eller i samverkan med andra organisationer.

Utlysningen för 2018 startar nu, 1 febr 2018. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Läs mer