Nyhetsbrev Migration & Asyl

Nyhetsbrev för dig som arbetar med asylsökande och nyanlända i Equmeniakyrkan.

Vi går mot årets slut och vi vill tacka er alla för allt gott stöd ni i församlingar ger till ”Nya Vänner”, som av olika anledningar tagit sin tillflykt till Sverige. Tack för den varma omsorg som ni ger för att välkomna, stöda och inkludera dessa våra nya vänner i gemenskap i församling och samhälle.

Sprid gärna detta nyhetsbrev vidare till volontärer och andra intresserade i församlingen.
Har ni frågor kring migration och asyl, kontakta någon av samordnarna:
https://equmeniakyrkan.se/migration-och-mangfald/migration-och-asyl/samordnare-for-migration-och-asyl/