Nytt medlemssytem

Det nya medlemssystemet

Equmeniakyrkan och Equmenia byter till nytt medlemssystem

Våren 2024 kommer vårt nuvarande medlemssystem Repet att bytas ut till ett nytt uppgraderat och modernt medlemssystem. Det har stort fokus på att bli mer användbart och vi kommer att lägga till några nya smarta funktioner som församlingar och föreningar har frågat efter, tex inloggning med Bank ID. Det kommer också att bli säkrare.

Frågor och svar

Den enskilt största fördelen med Multisoft är att vi får ett modernt system där vi slår ihop 4 system till 1 system på en modern plattform och i detta effektiviseras arbetet. 

Då medlemssystemet Repet nu står inför några större uppgraderingar som behöver göras samt att insamlingssystemet inte fungerar helt tillfredsställande har vi försökt hitta en lösning där alla fyra delarna Medlem, Insamling, Kommunikation och Pension finns med och integreras i ett och samma system

Ja, de församlingar och föreningar som idag är anslutna till Repet kommer att flyttad över till det ny systemet. 

Ja, det är planen och vi arbetar för att det också skall bli så. Enskilda användare med admin rättigheter kan behöva uppdatera sina uppgifter. 

Det vi inte ännu, men vi har utlyst en tävling där du kan få bidra med en god idé och ett namn på vårt nya system. Läs mer om tävlingen här >

Tidsplanen som vi har nu är att det skall vara färdigtestat och klart för drift våren 2024. 

Den kommer att ersättas med en ny app eller med en mobil-anpassad webbsida. Målet är att den skall bli än mer användarvänlig, snabbare och säkrare.

Javisst, det kommer att gå bra, men man kommer att behöva meddela detta till oss så att vi kan lägga upp er i det nya systemet. Vår förhoppning är att fler kommer vilja använda detta och hur detta skall göras kommer vi återkomma till.

Lösenord med användarnamn men också med mobilt bankID. Beroende på hur utvecklingen går kan flera andra alternativ bli möjliga. 

Det är ett företag som heter Multisoft som bygger detta. I en upphandling med över 20 olika leverantörer så föll valet på Multisoft

Samarbete med Multisoft

Tillsammans med företaget Multisoft bygger vi ett framtidssäkert medlems- och insamlingssystem baserat på Multisofts grundkoncept Softadmin® Member.

Tidsplan

Våren 2021

Upphandling startar med ett 20-tal företag.

Juni 2022 

Beslut i Kyrkostyrelsen om val av leverantör.

September 2022

Systemspecifikation genomförs.

December 2022

Systemet börjar byggas.

Maj 2023

Namntävling lanseras.

Juni 2023

Första testerna av nya systemet och ett antal delleveranser klara

September 2023

Namntävlingen avgörs på kyrkokonferensen i Helsingborg.

Oktober 2023 

Förnyade tester och fortsatta delleveranser

Våren 2024

System och migrering klar och systemet kan börja användas.

Kontakt

Har du fler frågor, kontakta oss gärna!

Joacim Anesund

Joacim Anesund

Registeransvarig Repet

08-580 031 64

joacim.anesund@equmeniakyrkan.se