Ola blir rektor i Härnösand

Ola Bojestig blir i augusti rektor för Härnösands folkhögskola. Ola är pastor och är känd inom folkhögskolans huvudmannarörelser Equmeniakyrkan och Equmenia.

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 april, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

OlaOla Bojestig blir i augusti rektor för Härnösands folkhögskola. Han har de senaste åtta åren varit föreståndare för dåvarande Svenska Missionskyrkans största distrikt Västra Götaland. Ola är pastor och är känd  inom folkhögskolans huvudmannarörelser Equmeniakyrkan och Equmenia.

Ola Bojestig, Borås, har också folkbildarerfarenhet efter ett antal år som projektledare i studieförbundet Bilda och han har i sin ungdom studerat på Södra Vätterbygdens folkhögskola.

– Jag har länge velat arbeta i folkhögskolans goda miljö där man lockar fram den inre växtkraften hos människor, säger han.

– Under studieförbundstiden upptäckte jag att jag ser mig som en folkbildare i mitt dagliga arbete. Jag tror på det dialogbaserade samtalet där den gemensamma berättelsen blir större än den egna.

Ola Bojestig tar nu vid i det förnyelsearbete som företrädaren Eduardo Gran Villanueva-Contreras initierat under sina tre år på folkhögskolan. Han kommer in i ett skede där Equmeniakyrkan och Equmenia så sent som för några veckor sedan övertog huvudmannaskapet för Härnösands folkhögskola. (Equmeniakyrkan bildades 2011 av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.)

Under våren kommer riksdagen att behandla regeringens nya proposition kring folkbildningspolitiken där folkhögskolans roll för demokratin lyfts fram.

– Folkhögskolan ska förverkliga demokratins grundsyn om allas lika värde, säger Ola Bojestig. Den ska värna miljöerna där man får vara den man är och blir sedd. Samhället byggs av trygga människor.

Ola ser fram emot att flytta till kuststaden Härnösand även om det blir svårare att följa favoritlaget Elfsborg. Idrott är ett stort intresse. Och i Härnösand kan det kanske utvecklas ytterligare.

– Jag skulle önska att jag hade en talang för curling!