Om läger och hajker i sommar

Den 4 juni kom folkhälsomyndigheten med beslutet att man från och med 13 juni tillåter inrikesresor. Vi har därefter fört samtal med SST (Statens stöd till trossamfund) som menar att detta öppnar för mindre regionala och nationella arrangemang förutsatt att man följer övriga restriktioner.

Fortfarande gäller att inte samlas mer än 50 personer samt att alla tar ansvar för att hindra smittspridning.  Det handlar bland annat om att hålla god handhygien, hålla avstånd till varandra och skydda våra riskgrupper.

Övernattningar är möjligt om det finns möjligheter till att hålla god hygien. Equmenia kommer inom kort ut med tips om vad som är viktigt att tänka på om man anordnar mindre läger eller andra arrangemang i sommar.

De läger som inte kan genomföras kan om möjligt flyttas till längre fram i sommar. Ett annat alternativ är att göra ”dagläger” på hemmaplan eller närliggande gård där man kan ses dagtid och sedan sova hemma på natten.

Församlingar och föreningar fattar själva beslut kring sin verksamhet men dessa råd är rekommendationerna från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns. Om beslut fattas om att hålla igång verksamheten måste det säkerställas att ingen inom riskgrupperna är aktiva i arbetet.