Glimtar från regionen: Palette som bekännelse

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 april, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmeniakyrkan använder ett redovisningssystem som kallas för Palette. Namnet vittnar om dess dynamik. Men en utskrift av kontoplanen är inte en särskilt bra idé. Planen ändras hela tiden så det bästa är att använda nätversionen. Detta förhållande fick mig att tänka på Equmeniakyrkans trosdokument. Är inte också dessa en palett av färger som dynamiskt följer kyrkan, så att trons praktik kan söka det som i bibeln kallas för kairos, Guds tid? Samtidigt behövs en struktur, ett skelett som håller när kyrkan vacklar. Hur struktur och dynamik kan fungera tillsammans skapar inte sällan bryderier för en organisation.

Under andra världskriget i Tyskland bildades Bekännelsekyrkan. Till stöd hade man en enkel text kallad Barmendeklarationen. Men översättningen av ordet Bekännelsekyrkan är missvisande. Bekennende Kirche är Den bekännande kyrkan, alltså den kyrka som uppstår när tron praktiseras. Den skrivna bekännelsen är ett stöd men kan aldrig vara själva saken i sig. Att en kyrka bara kan äga en bekännelse så länge som dokumentets dynamik kan omsättas i en trospraktik, blev avgörande för en kyrka som kallades till aktivt motstånd i en orättfärdig värld. Det är när kyrkan bekänner som den uppstår. I den politiska stormvind som rådde var det samtidigt nödvändigt med dokumenterad struktur. Ett stöd när det kostade att bekänna kristen tro.

Anders Jonåker