Personalförändringar i höst

Första september börjar Andreas Löwkvist som Församlingsutvecklare i Region Svealand på 50%. Andreas jobbar idag som pastor och föreståndare i Ansgarskyrkan Västerås. Han kommer efterträda Stefan Klingberg som nått pensionsåldern och kommer sluta sin tjänst 1 oktober. Stefan ska dock fortsätta arbeta som fängelsepastor på Hinseberg.

Första september börjar också Alexandra Östersjö på en ettårig projekt tjänst med inriktning på barn och familj.

I höst kommer även Helen Friberg ändra sin tjänst Hon kommer pröva på pensionärslivet och gå ner på 50%. Anna Gustafsson som idag är föreningssamordnare åt Equmenia, kommer ta över en del av Helens arbetsuppgifter. Anja Wändal kommer i sin tur att sluta sin tjänst på Region Väst och ta ta över Annas arbetsuppgifter.
Vi på regionen är tacksamma för era förböner. Speciellt nu så att dessa förändringar kan utveckla regionsarbetet och bli till nytta för föreningar och församlingar