Policy för fred och omställning

Publicerat 

Equmeniakyrkans policy för fred och omställning till en hållbar värld presenteras i kyrkokonferensen.Policy-folder-a4-EQ-1

Tanken är att policyn ska ge inspiration till lokala och regionala policydokument och handlingsplaner som leder från ord till handling.

En referensgrupp i Equmeniakyrkan har arbetat fram policyn för fred och hållbarhet. Nu vill gruppen uppmana Equmeniakyrkan att komma i rörelse och ställa om för fred och hållbarhet.

Policyn är framtagen av:
Hans-Erik Karlsson, Skara Missionsförsamling, Peter Fritzson, Missionskyrkan, Linköping, Oskar Cullberg, St Jakob, Göteborg, Ylva Jönsson och Kenneth Kimming, Missionskyrkan i Växjö, Magnus Apelqvist, Immanuelskyrkan, Jönköping, Malin Emmoth, Uppsala, equmenia Gunilla Ikponmwosa och Inga Johansson, Equmeniakyrkan.

För frågor kontakta:
Gunilla Ikponmwosa
gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Policy för fred och omställning till en hållbar värld A3 »
Policy för fred och omställning till en hållbar värld A4 »