Grupp med elever

Business Coaching

Ett stort problem i Ryssland är det utbredda beroendet av alkohol och narkotika. Många rehabiliteringscenter har anknytning till en kyrka och genom Business Coaching stöttar vi före detta narkomaner och alkoholister i nystartade företag.

Stöd sker genom svenska mentorer som håller kontakt, utbildning och genom studiebesök.

År 2010 startade Equmeniakyrkan tillsammans med vår samarbetspartner i Sverlovskområden projektet Business Coaching (som då hette Business Incubator) för att utveckla ett kristet småföretagarnätverk i Asbest.

Förhoppningen var att pilotprojektet skulle ge ringar på vattnet och spridas till andra städer och regioner i Ryssland och nya eller blivande småföretagare få hjälp av svenska företagare som agerar mentorer.

Tanken är att de inte bara lär sig företagsamhet, utan också får lära sig att samarbeta, stödja varandra och arbeta på ett etiskt bra sätt.

Nu har flera grupper gått igenom programmet och fler grupper startat. Med erfarenheterna från de första gruppen har programmet förbättras.

Programmet genomförs i samarbete med svenska företagare.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
120.000 kr
Projektnummer:
46970
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Business Coaching" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.