Grupp med elever

Business Coaching

Projektet ger stöd till f.d. alkoholiserade från kyrkans behandlingshem som startar mindre företag och även skapar arbeten åt fler som kommer från behandlingshemmen. Stöd sker genom svenska mentorer som håller kontakt, utbildning, studiebesök. Inget direkt ekonomiskt stöd.

Se alla projekt