Projekt - Hälso- och sjukvård i Kongo

Hälso- och sjukvård

Stöd till Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU:s och CEC:s hälsovårdsarbete med målsättningen ”hälsa för alla” och med speciellt fokus på att minska mödra- och barnadödlighet.

I båda samarbetskyrkorna finns även behov av vidareutbildning av personal, belysning till operationssalar och förlossningsrum, översyn av vattensystem, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning.

Vi stöder också ett vaccinationsprojekt i Mai-Ndombe-provinsen i samarbete med CEC:s utvecklingsorgan BCPAD och Kongo Kinshasas statliga vaccinationsprogram. Vaccinationsprojektet har även finansiering från Radiohjälpen.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Hälso- och sjukvård" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.