7. Hållbar energi för alla


Projekt

Projekt - Hälso- och sjukvård i Kongo

Hälso- och sjukvård

Stöd till Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU:s och CEC:s hälsovårdsarbete med målsättningen ”hälsa för alla” och med speciellt fokus på att minska mödra- och...

Sidor