Jord- och skogsbruk i miljöprojekt

Den kongolesiska staten har åtagit sig att återplantera 1 000 000 hektar mark. Vår samarbetskyrka, den Evangeliska Kyrkan i Kongo-Brazzaville har svarat på denna ambition och har som mål att återbeskoga 5000 hektar av dessa. Arbetet sker inom ramen för kyrkans utvecklingsorgan CTPADs verksamhet. Idag bedrivs arbete i två områden västerut från huvudstaden Brazzaville. Orterna där arbetet bedrivs heter Nkayi och Loutété.

För att få med lokalbefolkningen i detta viktiga arbete har beslut tagits om att inte bara satsa på ”skogsträd” utan även fruktträd och grödor av olika slag som kan varvas med träd. På kort sikt motiverar det folket. På längre sikt kan även träd ge ekonomisk avkastning och för markägarna blir det som en pensionsförsäkring.

Tanken är att staten skall bidra med plantor, traktorer och redskap och att CTPAD ska bekosta rekrytering och utbildning av folk och samordningen för projektet. Den ekonomiska kris som landet befinner sig i gör dock att staten inte bidrar med sin del. Det gör i sin tur att vi från Sverige nu behöver bidra med mer för att täcka alla kostnader.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
275.000 kr, insamlingsbehov 185.000 kr
Projektnummer:
44290
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Jord- och skogsbruk i miljöprojekt" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.