Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Ingen ska behöva bli sjuka på grund av en för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet.

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Ingen ska behöva bli sjuka på grund av en för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Sedan den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). I föreskrifterna som kommer från arbetsmiljöverket regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De är anpassade till dagens arbetsliv och beskriver vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom arbetsmiljöarbetet. Ett arbete som arbetsgivaren har ansvar för.

På arbetsmiljöverkets webbplats finns gott om material för den som vill veta mer.