Regional kyrkoledning från hösten

Det blir förändringar i region Svealand efter Kyrkokonfensen 2024. Även om mycket kommer vara sig likt. I ett brev till församlingarna inför sommarens kyrkokonferens skrev jag tillsammans med Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund och berättade om några av de större processerna som föreslås beslutas om när vi möts.

Ett av dessa beslut handlar om val till Regional kyrkoledare i Svealand. Helen Friberg som arbetat deltid under det gångna året går i pension och P-O Byrskog som är RKL i region Mitt föreslås att även väljas till RKL i region Svealand. Vi är mycket glada för att P-O ställt sig till förfogande. Detta förslag ska ses som en tillfällig lösning tills vi vet hur det beslutas om antal regioner. P-O kommer att vara den mesta tiden i Mitt och Anna Gustafsson som nu är biträdande regional kyrkoledare i Svealand kommer öka upp sin tjänst som biträdande och blir den person som på delegerat uppdrag från
P-O kommer vara närvarande i regionen och i kontakt med församlingar och medarbetare. Vi känner stor tacksamhet till Anna som har ett stort förtroende i regionen är beredd att stå till förfogande ytterligare ett år i denna uppgift.

Hälsningar, Lasse Svensson, Kyrkoledare