Regionutredningen: Sammanställning från de regionala mötesplatserna

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 november, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den regionala utredningsgruppen (RUG) möttes till sammanträde förra veckan och samtalade länge om vilka former vi tror bäst kan hjälpa vår nya kyrka/samfund att vara en rörelse för medinflytande och demokrati. Här kommer en återkoppling på alla goda möten från 21 regionala mötesplatser under hösten.  Läs Rune Larssons sammanställning och analys av inlämnade synpunkter. Där finns också kopplingar till förra årets remisser från församlingarna och enkätsvar från equmenia.

Sammanställning och analys av inlämnade synpunkter från de 21 regionala mötesplatserna (pdf)>