Regionutredningens ordförande lämnar lägesrapport

Observera

Denna text publicerades första gången den 22 november, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Delrapporten är överlämnad till styrelserna och nu börjar det finnas mer material att samtala om. Det är fortfarande mycket arbete kvar innan slutrapporten med sina förslag ska läggas fram den 1 februari 2012. Dessa förslag kommer församlingarna få ta ställning till under våren och på vår gemensamma kyrkokonferens.

Utredningens ordförande har sammanställt var arbetsgruppen står i dagsläget. Läs och ställ frågor till hela gruppen men också till de representanter som finns med från olika delar av vår stora rörelse, Gemensam Framtid.

Kommentera gärna här nedan eller skicka dina synpunkter till regionutredningens sekreterare Ann Westblom, ann.westblom@gemensamframtid. se.  Du kan också höra av dig till utredningens ordförande Rune Larsson: rune.larsson@gemensamframtid.se

Rune Larssons lägesrapport > (Ny version 111125)

Första delrapporten från Regionutredningen >