Religion och bistånd hör ihop!!

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 januari, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Daring to Engage with Religion and Development” = Att våga arbeta med religion och utveckling var temat på det föredrag som Rick James hade på medlemsdagarna för Svenska Missionsrådet som just avslutats på Lidingö i Stockholm. Rick arbetar för INTRAC, en konsultfirma som hjälper och utvärderar bistånd, utvecklingsarbete och mission på många håll i världen. Internationellt har de stora biståndsorganisationerna alltmer insett att när utvecklingsinsatser kopplas till och integreras i människors religiösa föreställning så blir resultaten mycket bättre än om man försöker vara ”neutral”. Sverige är världens näst mest sekulariserade land. De flesta människor i vår omvärld har en religiös identitet. Detta gör att utvecklingsinsatser som fjärmar sig från den religion som människorna identifierar sig med oftast inte får den betydelse som man hoppas på. Det finns dock ”bra religion”, dålig religion och mycket dålig religion”. Det gäller att man relaterar de de krafter som vill verka för att människor skall utvecklas mot frihet, självständighet och demokrati. Om man inte gör detta finns det risk för att de extrema religiösa yttringarna kommer in och fyller det tomrum som människorna upplever.

George Andrés, en av cheferna på Sida, höll med Rick i mycket, men menar att det teoretiskt finns en koppling religion – utveckling, men att man i praktiken måste skilja dem åt i de direkta insatserna. Jörn Lemvik, från norska biståndsnämnden (motsvarande Svenska Missionsrådet) höll med Rick att man måste räkna med religionen när man planerar utvecklingsinsatser och att det aldrig är så att en biståndsarbetare eller en biståndsinsats har en neutral påverkan i livssynsfrågor. Om utvecklingen kan stärkas av att den går hand i hand med den religiösa grupp människorna tillhör eller vill tillhöra är det positivt. Vi var dock alla eniga om at Sida inte skall finansiera direkt församlingsarbete eller evangelisation, men gärna insatser i församlingarnas och samfunden sammanhang.

Rick James utmaning till Sida var att inse religionens betydelse för den utveckling man vill bidra till, att utarbeta en policy när det gäller religion och bistånd och att Sidas personal skaffar sig en religionskompetens. Utmaningen till oss kyrkor och kristna organisationer var att inte skämmas för vår tro, att klargöra vilken betydelse vår och våra partners tro har för arbetet och utveckla projekt och insatser i samklang med den tro vi har.

Vi går uppmuntrade och inspirerade tillbaka till våra organisationer och samfund. Vi får säga med Paulus ”Jag skäms inte för evangelium för det är en kraft till räddning…”