Religions- och övertygelsefrihet för alla

Integrationsminister Erik Ullenhag och samfundsminister Stefan Attefall tar i en debattartikel upp problematiken med hot mot religionsfriheten. Läs artikeln och kommentar från Equmeniakyrkans Christer Daelander.

Nyligen publicerade integrationsminister Erik Ullenhag och samfundsminister Stefan Attefall en debattartikel som tar upp problematiken med hot mot religionsfriheten. Exempel som nazistiska symboler på en moské, en rabbin som vittnar om öppen antisemitism och misshandel av konvertiter tas upp i artikeln.
Ullenhag och Attefall har nu gett i uppdrag till SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfund) att kartlägga främlingsfientliga och andra former av intoleranta handlingar mot trossamfund. Eftersom ”religionsfriheten är en grundbult i det svenska samhället”, skriver de.
Christer Daelander, Equmeniakyrkans expert på religionsfrihetsfrågor, menar att budskapet från ministrarna är viktigt.
–  Vi som kristet samfund arbetar för att alla religioner, och icke religioner, ska ha religions- och övertygelsefrihet utan att behöva bli hotade, hånade och trakasserade. Det är bra att regeringen visar stöd till trossamfunden, något som blivit tydligare de senaste åren.

Läs artikeln här