Reviderat förslag missionsuppdrag

Equmeniakyrkan är tillsammans med hela den världsvida kyrkan kallad att leva i Guds mission. Det hör till kyrkans DNA och uppdrag att dela evangelium om Kristus till alla folk.

Här ligger kyrkostyrelsens reviderade förslag till Kyrkokonferensen om Equmeniakyrkans internationella misson.