Rötter och vingar – medarbetardygn

”Du är skapad av stoft, men i Kristus finns liv”. Orden mötte var och en av oss nästan 60 medarbetare som deltog i askonsdagens kvällsandakt på katolska stifstgården Marielund. Andakten avrundande dag ett i det första regionala medarbetardygnet i Equmeniakyrkans region Stockholm.

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 mars, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

”Du är skapad av stoft, men i Kristus finns liv”. Orden mötte var och en av oss nästan 60 medarbetare som deltog i askonsdagens kvällsandakt på katolska stifstgården Marielund. Andakten avrundande dag ett i det första regionala medarbetardygnet i Equmeniakyrkans region Stockholm. Samtidigt som orden uttalades fick den som så önskade ett kors tecknat med aska på pannan. Askan och stoftet som påminner om vår bräcklighet – kanske en väl dyster samlingspunkt för en medarbetargrupp i nystartsfas?

Temat för helgen var ”Rötter och vingar”. Rötter: Tre föreläsare hjälpte oss blicka tillbaka på de rottrådar Equmeniakyrkan har i sina tre bildarsamfund. Frihet, försoning och helgelse – tre storord från vår historia som inspirerar till att räta på ryggen också idag. Vingar: vi fick dela hoppfulla berättelser från församlingar och visioner för vår region. Så samtalade vi i smågrupper om framtida medarbetarsamlingar och om vägar för förnyelse, utveckling och växt i församlingar och föreningar.

Och solen sken och samtalen värmde. Frågorna fick ställas och maten mer än mätta. Böner formas ochsånger bära. Och askan påminde om att när det glättiga bleknar kan det viktiga träda fram. Livet. Ingen dyster prognos.

Unknown