Samarbete i Spanien

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 februari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den gångna helgen besökte jag FIEIDE, vår systerkyrka i Spanien, för att tala om vårt samarbete. FIEIDE består av drygt 90 församlingar, de flesta ganska små. Det arbetet som vi särskilt har stött är arbetet bland latinamerikanska invandrare. Förutom samtalen hade jag tillfälle att vara med på ett pastorsmöte i distriktet Catalunya, runt Barcelona, och även på en gudstjänst i en liten församling utanför Barcelona. Församlingen har sin lokal på bottenplanet i ett bostadshus, som så många andra församlingar.

Pastorerna på pastorsmötet rapporterade om olika sätt att nå ut med evangeliet. Bland annat har man en sjukhuspastor i Barcelona, man talade om planer för att utveckla ungdomsarbetet och man driver en teologisk skola.

Kyrkan i Spanien har haft det mycket svårt under den tiden då det inte var demokrati i landet. Det är egentligen först sedan 70-talet att kyrkan kan utvecklas i frihet. Den behöver då vårt stöd och vår förbön!

Gerard Willemsen
regionsekreterare för Europa och Asien