Samarbete svenska och ryska civilorganisationer

Publicerat 

Equmeniakyrkan finns med som en medlemsorganisation i det svenska OSSE-nätverket som den 7 mars anordnar ett seminarium om relationerna till Ryssland och civilsamhällets roll för att bygga fred. Lars Ingelstam är ett språkrör för Equmeniakyrkan i dessa frågor och kommer att vara en av huvudtalarna på detta seminarium.

18.15-20.00 Svenska organisationers möjligheter och erfarenheter: – Lars Ingelstam presenterar sin rapport Grannlaga – med konkreta samarbetsförslag

Seminariet är förlagt till ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm.

Equmeniakyrkan arbetar på olika sätt för fred och försoning i vår värld. Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) är en mellanstatlig organisation som arbetar för fred, försoning och mänskliga rättigheter i Europa och Centralasien.

Program » 

För mer information kontakta christer.daelander@equmeniakyrkan