Samtalsdag med medarbetare inom kyrka-samhälletjänster

Equmeniakyrkan har haft en samtalsdag tillsammans med våra medarbetare som finns i Kyrka-samhälletjänster.

De biträdande kyrkoledarna Karin Wiborn och Joakim Hagerius var inbjudna och lyfte vikten av att finnas närvarande i samhället på olika arenor.

Equmeniakyrkan har ett 70-tal medarbetare i Kyrka-samhälletjänster.

Här kan du se en film från sjukhuskyrkans arbete i Jönköping.