Samtalshjälp och våld i nära relationer

Direkt efter kyrkokonferensen i mars i Ecuador var jag med på en ”djungelexpedition” då det var medicinsk outreach till El Cabeno och El Chaco som ligger i djungelområdet. Vi fick låna den lilla vårdcentralen som finns i El Cabeno, dit det endast kommer läkare en-två gånger/ månad om de har tur. Kvinnor satt redan och väntade på oss när vi kom dit. Outreachen var riktad enbart till kvinnor och för första gången fick jag se ett uppdämt behov av att söka samtalshjälp och att det var som att den skam som ibland kringgärdar detta med att blotta sina emotionella behov var som bortblåst. Alldeles för många ville samtala med ”psykologen”, så jag fick till och med neka några kvinnor samtal då det inte fanns tid för dem.

Projektet om ”Våld i nära relationer” hoppas jag ska kunna starta framöver. Det är distriktet Costa Norte som främst utgörs av provinsen Manabi som har skrivit en projektansökan som är inlämnad till Face, kyrkans sociala/ diakonala gren. Det är fortfarande vissa formella bitar som ska till och sen förhoppningsvis kan det dra igång så smått. Positivt är att pastorerna är eniga om att ett sånt här arbete behövs och ser behoven av det.

EQ-Kvinna höll sitt årsmöte under Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i Jönköping i maj i år och jag hade fått förfrågan om att inleda med ett föredrag om just våld i nära relationer i hem och församling, så jag gav lite inblick i situationen i Sverige samt utblickar till Ecuador. Statistik från Sverige talar sitt tydliga språk om att det inte enbart är ett fenomen någon annanstans eller en problematik i tredje-världen. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Så även på hemmaplan behövs temat lyftas upp och arbete i förebyggande syfte är så viktigt för att barn inte ska fara illa i våldsamma miljöer eller i sina familjer samt att kvinnor inte ska behöva vara rädda inom hemmets fyra väggar.

/ Gunilla Eliasson
Missionär i Ecuador

Texten ovan kommer från Gunillas senaste blogginlägg. Vill du läsa hela och se foton, så gå hit och klicka på fliken medarbetare.