Seminarium Betaniastiftelsen: Barnet i den palliativa vården

Observera

Denna text publicerades första gången den 13 augusti, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi vänder oss till dig som arbetar i vården och är i behov av fördjupade kunskaper om symtomlindring av barn i palliativ vård, men också om barnet som närstående liksom hur teamarbete och kommunikationsinsatser anpassas för att möta sjuka barn. Frågor om barn som närstående eller familjen runt barnet kommer också att lyftas upp.

17 september

Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm

Kostnad för anställda och frivilligarbetare i Equmeniakyrkan är reducerad till 500 kr

Klicka här för mer info