Situationen i Ecuador med anledning av Covid-19

Är Ecuador det land som hittills har drabbats hårdast av corona gällande dödsfall per capita? Den informationen spreds via svensk riksmedia i fredags och i lördags.

Oavsett om det är så eller inte, så är det säkert att landet är hårt drabbat och särskilt då städerna Guayaquil och Durán, där vår samarbetskyrka Förbundskyrkan i Ecuador har 13 församlingar.

Christian Sani, ordförande i regionen där dessa två städer ligger, berättar: ”Från klockan 07.30 varje dag är jag i telefonkontakt med dem som är i behov. De kan vara sjuka, ha ekonomiska problem eller helt enkelt bara vara rädda. Jag lyssnar, vi sjunger lovsång tillsammans och vi ber. När församlingen har fått ihop pengar som kan användas till matpaket, då blir dagen annorlunda. Då lämnar jag mitt hem kl 05.00 och åker till grossisthandlaren för att köpa livsmedel, som vi sedan förpackar i mindre påsar och sedan delar ut. Att se glädjen stråla ur ögonen på dem som får ett matpaket gör det värt allt arbete. Många gånger blandas glädjen med sorgetårar.” När Christian har berättat så långt så blandas orden med tårar. Det blir tyst och jag hör bara tårar. Hans och mina.

Christian fortsätter att berätta att alla församlingar i Guayaquil och Durán har medlemmar som har avlidit av Covid-19. Han berättar också om det ofattbara när vissa människor utnyttjar situationen. Han syftar på att många nu har fått betala mer än det tredubbla för att kunna begrava sina nära och kära. Många i städerna är daglönearbetare, vars jobb nu har upphört och de har därför inga intäkter.

Den här veckan delas matpaket finansierade av Equmeniakyrkan ut i Guayaquil och i Durán. De delas ut till dem som är mest utsatta. Församlingarna har sammanställt listor på vilka dessa är. Matpaketen innehåller livsmedel som ska räcka i 10 – 12 dagar. ”Matpaketen måste ut nu! Behovet är akut.”, säger Christian.

Christian berättar också om hur pastorerna i hans region nu möts till digitalt möte en gång per vecka. De börjar med en andakt tillsammans och fortsätter sedan med information och delande. Att stötta och bära varandra är viktigt! De flesta pastorerna får ingen lön eller mycket liten del av sin lön nu under rådande omständigheter. Matpaket delas nu också ut till samfundets församlingspastorer. Denna gång finansierade av Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan har också bidragit med tillfälligt lönestöd till en av de tre skolor som Förbundskyrkan driver i Guayaquil. Den ligger i en mycket fattig stadsdel och nu har den inga intäkter alls. Vår missionär Gunilla Eliasson som delvis har arbetat på skolan berättar: ”I stadsdelen Guasmo i södra Guayaquil finns grundskolan Telmo Marquina som fungerar som en resurs på många sätt i samhället. Alla lärare poängterar vikten av att undervisning inte bara handlar om ämneskunskap. Det är lika viktigt med värderingar och det kristna budskapet, vilket behövs i ett område som präglas av droger, fattigdom och kriminalitet. Där det går att skapa hopp och framtidstro är skolan ett medel för det för varje barn och hela dess familj. Så skolan behövs och gör skillnad för många.” Lönestödet från Equmeniakyrkan säkrar upp att skolan kan fortsätta verka även i framtiden och skolan kommer att fortsätta behövas.

Var med och stöd det fortsatta katastrofarbetet i Coronas spår som utförs av samarbetskyrkor till Equmeniakyrkan. Skicka in ditt bidrag till Equmeniakyrkans katastroffond till Swish 90 03 286 eller bankgiro 900-3286 och skriv Corona. Ditt bidrag gör skillnad! Tack!

Ulrika Morazán,
samordnare Latinamerika