Sjung Guds lov!

Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Kol 3:17

Emellanåt drabbas jag mer än vanligt av frågor kring vad det egentligen innebär att vara kyrka. Hur har Gud tänkt att kyrkan, församlingen, ska ta sig uttryck i just vår tid och i vårt samhälle? Vilka gamla former är viktiga att behålla – och vilka är de nya uttryckssätt vi ännu inte hittat som skulle göra församlingen riktigt relevant för människor i vår tid? Jag kan också vissa stunder famla mer än vanligt efter vilken skillnad min kristna tro gör för mitt liv. Vilka är de hemlösa just jag kan ta hand om, vilka nakna kan jag ge kläder och vilka sjuka är det jag kan besöka (Matt 25:36)? Den här våren och sommaren, när så mycket skalats av och de kretsar vi rört oss i krympt så dramatiskt, har frågorna ibland trängt sig extra mycket på. Vad i kyrkans liv är egentligen viktigt?

I en webgudstjänst jag följde nyligen talade plötsligt några välkända ord på ett nytt sätt. Även om vi inte alltid vet exakt vad som är rätt att göra – eller inte göra – finns det ett svar på vilken ända vi kan börja i. ”Låt allt vad ni gör (eller avstår från att göra skulle jag vilja lägga till) ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.” Gör det du gör tillsammans med Gud. Släpp fram tacksamheten. Naturligtvis ska vi sörja, söka, sträva efter hur Guds rike ska kunna ta sig uttryck. Men låt oss släppa krampen. Låt oss helt enkelt gå med Gud!

Hur märkliga tider och situationer vi än hamnar i finns det i Kolosserbrevet 3:12-17 några tydliga uppmaningar till oss som kristna. Klurar vi på dem kommer vi förmodligen långt i sökandet efter vad det är att vara kristen just i vår tid, just på vår plats. Exempelvis: ”Över allt detta ska ni ha kärleken”. ”Sjung Guds lov”

Gud välsigne dig och din församling inför en ny termin!

Jenny Dobers

Regional kyrkoledare, Stockholm