Skapelsetid 1 sept – 4 okt

I många av Equmeniakyrkans församlingar arbetar man aktivt med klimat- och hållbarhetsfrågor och under Kyrkokonferensen kommer klimatfrågor diskuteras. Snart går vi gemensamt in i Skapelsetid tillsammans andra kyrkor och samfund i världen.

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.

Skapelsetid inleds 1 september och pågår till 4 oktober och Sveriges kristna råd (SKR) uppmanar alla kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang.

”A Home for all? Renewing the oikos of God”, på svenska ”Ett hem för alla? Att förnya Guds värld” är årets tema.

Livesänd Skapelsetid-gudstjänst

1/9 klockan 18.00
Skapelsetid inleds 1 september klockan 18.00 med en livesänd gudstjänst från Vårdnäs kapell utanför Linköping. Medverkar gör bland annat Linköpings stifts biskop Martin Modéus och Sofia Camnerin, generalsekreterare i Sveriges kristna råd. Svenska kyrkan livesänder gudstjänsten som går att se här nedan.