Skapelsetid

Jag tänker att jag någon gång ska höra av mig till meteorogen Martin Hedberg. Han borde få veta hur många gånger jag i min egen tanke, i texter och predikningar, har återvänt till hans numera bevingade ord i Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2019.

Martin var en av dem som föreläste på temat klimatförändringar på konferensen. Initierat delade han statistik och forskningsresultat. Vi påmindes om allvaret. Och ansvaret. Mot slutet av sin föreläsning ställde han retoriskt den fråga han säkert blivit ombedd att besvara många gånger: ”Vad är det viktigaste du som enskild kan göra för klimatet?” Vi var flera hundra i den stora föreläsningssalen, men det blev alldeles stilla i rummet. Eller var det kanske egentligen bara jag som stängde ute alla andra intryck? Som skärpte mina sinnen i väntan på svaret? Nu skulle jag få veta. Av en expert. Hur jag kan göra rätt. Svaret kom, så enkelt och självklart. På en gång avslöjande och befriande: ”Sluta vara enskild.”

Den 5 september har många församlingar något av en uppstart inför det nya, oförutsägbara läsåret. Kyrkoårets tema är enheten i Kristus. Det är också första söndagen i Skapelsetid – en period då kyrkor runt om i världen uppmärksammar vårt förhållande till skapelsen https://www.skr.org/vart-arbete/hallbar-utveckling/skapelsetid/. Jag älskar skärningspunkten mellan dessa två teman.

Hur knöligt det än kan vara emellanåt att leva tillsammans och hur svårt det än kan kännas att förstå sig på andra kristna så kommer vi inte runt uppdraget att ”bevara den andliga enheten” (Ef 4:3). Och hur omöjligt det än kan tyckas att känna hopp när vi tar till oss det allvarliga läge klimatet befinner sig i kvarstår vår kallelse – som är just hopp (Ef 4:4). Just för att vi som kristna har denna dubbla kallelse har vi ett viktigt bidrag i klimatkrisens tid. Trots att det finns gott om exempel på att det kan vara ruskigt svårt – och till och med smärtsamt – att leva tillsammans, och även om oddsen för vår skapelse aldrig varit sämre finns det en djupare mening i gemenskapen. Mellan människor – men också mellan allt skapat. ”en enda kropp” (Ef 4:4)

Kristna från olika traditioner och sammanhang behöver be, kämpa, avstå, hoppas, utmana trösta och inspirera varandra. Vi alla måste inse att det är dags att sluta tänka enskilt.

Jenny Dobers

Vi ber tillsammans med kyrkor runt om vår värld:

Jordens och himmelens Skapare,

tack för att du med kärlek skapade vår planet till ett hem för alla. Genom din outgrundliga vishet skapade du jorden så att den frambringade en mångfald av levande varelser som fyller jorden, vattnen och luften. Varje del i skapelsen prisar dig genom sitt sätt att vara och visa omsorg om allt och alla från sin plats i livets väv.

Med Psaltarens ord lovsjunger vi dig, för i ditt hus har ”sparven funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar.”

Vi minns att du kallat oss människor att ta hand om din trädgård, att värna allt levandes värdighet och bevara dess plats i det överflödande livet på jorden.

Samtidigt vet vi: Vår vilja att behärska jorden driver planeten bortom dess gränser. Vår konsumtion har berövat jorden sin harmoni och rytm och dess förmåga att helas och läkas. Livsmiljöer utarmas och försvinner. Arter dör ut och hela ekosystem kollapsar. Där korallrev och grottor, bergstoppar och havsdjup en gång vimlade av liv och rörelse, ligger idag öde öknar – som om dessa platser aldrig blivit till! Familjer fördrivs på grund av otrygghet och konflikter och söker fred på nya platser. Djur flyr undan bränder, avskogning och svält i sin jakt efter en plats där deras ungar kan födas och leva.

I denna Skapelsetid ber vi: Ditt skaparord må andas liv på nytt i våra hjärtan, så som den gången när vi föddes och döptes i levande vatten. Ge oss tro att följa Kristus till vår plats i kärlekens gemenskap. Upplys oss med nåden att leva i ditt förbund och svara på kallelsen att ta hand om vårt gemensamma hem. När vi arbetar med vår jord, fyll våra hjärtan med glädjen över att få delta i den heliga Andens verk att förnya jordens ansikte och skydda jorden som är ett hem för alla.

I ditt namn, Jesus Kristus, du som kom för att förkunna evangelium för hela skapelsen. Amen.