Skapelsetid – Skogsbruksprojekt i Kongo-Brazzaville

Germain Banzouzi, Agroforesterie

Den kongolesiska staten har åtagit sig att återplantera 1 000 000 hektar mark. Vår samarbetskyrka, den Evangeliska Kyrkan i Kongo-Brazzaville, EEC, har svarat på denna ambition och har som mål att återbeskoga 5000 hektar av dessa. Arbetet sker inom ramen för kyrkans utvecklingsorgan CTPADs verksamhet och bedrivs på orterna Nkayi och Loutété med stöd från Equmeniakyrkan.

Projektet handlar om att sprida kunskap om varför träd är viktiga för vår jord. Det sker bland annat bland skolelever och deras föräldrar men även genom radio och bland bönder i trakterna som intresserat sig för arbetet. Utöver kunskapsspridning handlar det om att driva upp och distribuera de plantor som staten förser med.

För att öka incitamenten för bönder att vara med i arbetet odlas inte bara skogsträd utan även fruktträd och andra grödor som ger avkastning även på kort sikt.

Germain Banzouzi är en av de som jobbar i projektet. På bilden står han bland akaciaträd som är ett år gamla som i framtiden förhoppningsvis ska bilda en skog.

Johan Lindgren