Sofia Camnerin till THS

Teologiska högskolan Stockholm växer och får tre avdelningar. Sofia Camnerin blir biträdande rektor för Teologi Väst, Michael Hjälm för Teologi Öst och Anne-Christine Lindvall för Mänskliga rättigheter.

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 april, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sofia Camnerin, som idag är biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, kommer att i augusti på halvtid börja som biträdande rektor vid Teologiska högskolan Stockholm. Högskolan växer och får nu tre avdelningar med var sin biträdande rektor. Sofia Camnerin blir biträdande rektor för Teologi Väst, Michael Hjälm för Teologi Öst och Anne-Christine Lindvall för Mänskliga rättigheter.

Kyrkoledare Lasse Svensson och rektor Owe Kennerberg säger i ett gemensamt uttalande: – Vi ser mycket positivt på att det finns ett utbyte och samarbete på olika nivåer mellan kyrkan och akademin. Det är värdefullt för båda parter att bättre kunna utnyttja den kompetens som finns i de båda organisationerna. Att Sofia nu engageras på högskolan kommer att ytterligare stärka samverkan med kyrkan inte minst ifråga om pastorsutbildningen, men också när det gäller kompetensutveckling och forskning.