Sök bidrag för arbete med asylsökande

Hos länsstyrelsen finns i år 135 miljoner avsatt för tidiga insatser för asylsökande. Vi uppmanar församlingar att söka enskilt eller tillsammans fler församlingar eller i samverkan med andra organisationer.

Länsstyrelserna har i dagarna kommit ut med ansökningsförfarande för det som kallas TIA, tidiga insatser för asylsökande. Totalt finns i år finns 135 miljoner avsatt för detta fördelat på respektive Länsstyrelse. Vi uppmanar församlingar att söka enskilt eller tillsammans fler församlingar eller i samverkan med andra organisationer.

Läs mer

Inga Johansson
samordnare för Kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
08-580 031 81
076-505 31 81