Sök bidrag till vinterkonferensen 2019

Publicerat 

Equmeniakyrkan förvaltar ”Distriktsföreståndare Alvar Arenlids minnesfond för pastorer och andra funktionärer inom Mälardistriktet av SMF och SMU”.

Du som finns med i Equmeniakyrkans medarbetarkår men inte har en arbetsgivare som kan betala avgiften för vinterkonferensen kan nu söka bidrag till konferensavgiften. Här kan du läsa mer om konferensen: https://equmeniakyrkan.se/vinterkonferensen-2019/

Du kan söka medel ur fonden om du:

  • Bor och/eller arbetar i Region Stockholm eller i Mälardalen
  •  Finns med i Equmeniakyrkans medarbetarkår (du behöver inte vara i tjänst just nu)
  • Inte har någon arbetsgivare som kan stå för din avgift

Skicka ett mail där du i några meningar beskriver din nuvarande arbetssituation och din relation till Equmeniakyrkan till jenny.dobers@equmeniakyrkan.se. I första hand behandlas ansökningar som kommit in innan senast den 1 november.