Stockholms interreligiösa råd – IRIS

Som flera andra städer har nu också Stockholm fått ett interreligiöst råd som ska främja samverkan mellan olika religiösa företrädare och mellan de religiösa samfunden och kommunen. Efter en tids överläggningar och flera förberedande möten hölls den 16 augusti ett konstituerande möte i moskén vid Medborgarplatsen.

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 september, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Som flera andra städer har nu också Stockholm fått ett interreligiöst råd som ska främja samverkan mellan olika religiösa företrädare och mellan de religiösa samfunden och kommunen. Efter en tids överläggningar och flera förberedande möten hölls den 16 augusti ett konstituerande möte i moskén vid Medborgarplatsen.

Rådet består av representanter för olika samfund och församlingar bahá’í, buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism. Dessa religiösa traditioner är också representerade i den styrelse som valdes. Det står dock öppet för fler religiösa riktningar och församlingar att ansluta sig med tiden. Syftet med rådet är dubbelt: att lära känna varandra och skapa respekt och förståelse mellan religiösa traditioner, samt att generellt bidra till ökad förståelse för religiöst liv i samhället samt specifikt att upprätta goda relationer till kommunens representanter i Stadshuset.

Varje samfund kan ha en representant i rådet. För Equmeniakyrkan har regionala kyrkoledaren Jenny Dobers funnits med i de förberedande och konstituerande mötena. Framöver kommer vi samtal om hur de församlingar som finns i Stockholm kan relatera till detta råd.

Läs också om detta på Centrum för religionsdialogs hemsida