Stöd folkkampanjen för asylrätt

Regeringen har lagt fram förslag på flera lagändringar som försämrar villkoren för människor på flykt
Folkkampanjen för asylrätt har därför startat en namninsamling.

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 maj, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Uppropsbild

Du som vill protestera mot regeringens förslag till lagförändringar gällande asylrätt , skriv gärna på kampanjen för asylrätt!

Regeringen har lagt fram förslag på flera lagändringar som försämrar villkoren för människor på flykt. Sveriges kristna råd har svarat på remissen för lagändringarna, där vi som kyrkor ställer oss kritiska. Lagförslaget kommer bl a att begränsa möjligheter för asylsökande att få permanent uppehållstillstånd och försvåra familjeåterförening .

Genom ”Folkkampanjen för asylrätt” pågår en namninsamling som protesterar mot flera av förslagen. Skriv på och sprid den i era församlingar. Om ni använder er av namnlistor ska de vara inskickade senast 11 juni då namninsamlingen avslutas. I slutet av juni ska riksdagen behandla frågan. Nya lagen beräknas träda i kraft 20 juli.

Skriv på och sprid den i era församlingar.

Material och webblistor hittar du här