Stöd till flyktingar och asylsökande!

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 oktober, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

BOENDE!
Församlingar som kan ordna boende – stort som litet – rekommenderas att lämna in uppgifter om detta till:
 tips-boende@migrationsverket.se .
Migrationsverket har ansvar för och är i behov av boende till de asylsökande, kommunerna har motsvarande roll vad det gäller de ensamkommande barnen. Så båda mottagarna är i behov av tips från allmänheten för att hitta ytterligare boendeplatser.
 
Rapportera in det ni gör i övrigt i region Öst till:
peter.bernhardsson@equmeniakyrkan.se
så skall jag vidarebefordra detta som en lista till Hans Johansson (se nedan) och han och Inga Johansson vidare till samordnande myndigheter.

Stöd till flyktingar och asylsökande

Behovet av insatser för att hjälpa flyktingar och nyanlända i Sverige är enormt. Många har genomlevt mycket svåra händelser i hemlandet och under flykten. Oron för familjen, släkten och framtiden kan vara stor och den egna själsliga och fysiska hälsan är ofta dålig.

I många församlingar och föreningar finns redan ett arbete till stöd för flyktingar och nyanlända. Men behoven är stora och våra insatser behövs. Tillsammans kan vi göra skillnad! Samverka gärna med andra församlingar och organisationer i närsamhället eller hänvisa till andra organisationer på orten. Vi kan inte göra allt men vi kan bestämma oss för att göra något!

Vad kan vi göra?
Behoven kan skifta men här kommer några förslag. Skriv gärna till Equmeniakyrkan och berätta vad ni gör. Det kan bli en sporre för andra.

Aktiviteter och mötesplatser
Ta kontakt med ett asylboende eller kommunen. Starta språkkafé, aktiviteter för barn och unga, öppna kyrkan och låt den bli en mötesplats.  Bjud också in asylsökande som bor i eget boende. Samverka gärna med studieförbundet Bilda. Läs mer 

Klädinsamling
Allt fler kommer med ytterst få ägodelar och behöver kläder, skor, leksaker, med mera. Ta reda på vad som behövs. Kontakta asylboende och ge kläder direkt dit eller via någon organisation eller second-hand-affär.

Bli kontaktperson
Kontakt kommunen för att höra om de behöver kontaktpersoner för nyanlända. Särskilt behov finns för ensamkommande barn. Bjud in asylsökande att delta i förenings- och församlingsliv.

Praktikplatser
Har församlingen ett stort kontaktnät? Kanske kan ni kan hjälpa till att finna praktikplatser. Läs mer 

Ensamkommande flyktingbarn
Antalet ensamkommande barn ökar. Migrationsverket beräknar att 12 000 barn kommer till Sverige i år, utan målsmän, för att söka asyl. Läs mer

Ta kontakt med boenden för ensamkommande barn. Kanske ni kan erbjud läxhjälp, språkundervisning, idrottsaktiviter, med mera och bjud in dom till kyrkans aktiviteter.

Familjehem 
Det saknas familjehem för ensamkommande barn. Undersök om det finns någon i församlingen som kan öppna upp sitt hem.

God man
Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Man fungerar som en spindel i nätet och bidrar till att barnet får en bra första tid i Sverige. Läs mer

Hyr ut lokaler
Har ni gårdar, lägenheter eller finns det lokaler i kyrkan som kan hyras eller lånas ut kontakta kommunen eller Migrationsverket.

Mer information
Inga Johansson,
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
samordnare för Kyrka Samhälle.

Hjälp med församlingsbesök, inspiration och vägledning i stöd till flyktingar och asylsökande
Hans Johansson
0322-44023
hans.johansson@equmeniakyrkan.se

inga_sulan

Du hittar denna information på Equmeniakyrkans hemsida också:

https://equmeniakyrkan.se/blog/equmeniakyrkan/stod-till-flyktingar-och-asylsokande/