Studiecirkel: Internationell mission som förändrar världen

I Myråskyrkan, Brämhult startar Studiecirkeln Internationell mission som förändrar världen, som vill fördjupa kunskapen om Equmeniakyrkans internationella arbete och inspirera till ökat engagemang.

Läs mer, Anmälan