Inställt: Studiecirkel: Internationell mission som förändrar världen

Välkommen med på en studiecirkel som vill fördjupa kunskapen om Equmeniakyrkans internationella arbete och inspirera till ökat engagemang. Detta genom besök av kunniga personer och genom samtal.  Läs mer och anmälan