Barn och familj

I Equmeniakyrkan Region Syd arbetar vi med barn och familj på ett nytt sätt. Vi utgår från helhet och långsiktighet. Församling och Equmeniaförening är tillsammans kyrkan, och med ett gemensamt ansvar för barn, familjer och unga.

Både församling och Equmenia har samma längtan att människor i olika åldrar ska få växa tillsammans med varandra och Jesus.

Arbetet för barn och familj görs på flera nivåer, lokalt, i närområdet och regionalt, och är delar av en helhet. Därför vill vi också arbeta långsiktigt och skapa verktyg och redskap, för att det ska bli tydligt att arbetet hänger ihop och finns kvar. Ofta handlar det inte så mycket om att starta ny verksamhet, som att tänka nytt i det som redan görs.

Regionalt stöttar vi lokala församlingar och föreningar på olika sätt samt inbjuder till gemensamt arbete. Vi har till exempel haft, och kommer ha Regionfester, SoulChildren, Messy Church, Familjedygn, MiniKonfaS och mycket annat.

Vi har också ett tält, 3 x 3 meter, med landskap på väggarna och figurer som en flanellograf att gå in i. Tältet är till för församlingar och Equmeniaföreningar i regionen. Det kan användas vid gudstjänster, evenemang och fester både ute och inne.

I regionen har vi arbetat fram ett samtalsmaterial kring barn och ungas plats i församlingen. Det heter Med barnen i mitten och tar upp ämnen som Barn och gudstjänst, Barn och nattvard, Kyrkan och hemmet m.fl. Till varje ämne finns diskussionsfrågor. Ladda ner materialet och använd det i styrelser, föräldragrupper, bönegrupper osv.

Kontaktperson

Liselotte Spåre

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS samt barn och familj Region Syd

0730-34 50 73

liselotte.spare@equmeniakyrkan.se